Doç. Dr. Mehmet Zekai Pekkafalı

1965 Konya doğumludur. Konya End. Mes. Lis.’den (1982-Okul Birincisi), Gazi Ünv. Tıp Fak.’den (1988) mezun oldu. GATA’da Staj. Tabip (1989), Çiğli/İzmir’de Uçuş Tabipliği-Sağlık Amirliği (1990-92), GATA/İstanbul’da Radyoloji ihtisası (1992-95), Yrd.Doç.Dr. (1999-2005) görevlerinde bulundu. 2008 yılında Doçent oldu. Ağırlıklı olarak non-vasküler girişimsel radyoloji ve onkolojik radyoloji alanları ile ilgilenmektedir. Halen Üsküdar Üniversitesi ve Özel Sante Onkoloji Merkezinde çalışmalarını sürdürmektedir. Çeşitli uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış 64 makalesi ve kongrelerde sunulmuş 85 bidirisi bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: MEHMET ZEKAİ PEKKAFALI

Doğum Tarihi ve Yeri: 29.06.1965 / Konya

Öğrenim Durumu:

Derece :
Lisans-Y.LisansT
Tıpta Uzmanlık

Bölüm/Program :
TIP FAKÜLTESİ
RADYOLOJİ

Üniversite :
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ

Yıl :
1988
1995 

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı : 

KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA ULTRASONOGRAFİ VE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN YERİ (1995) ( PROF. DR. A. FEVZİ KARSLI )

Görevler: 

Görev UnvanıGörev YeriYıl 

Pratisyen Dr.2. ANA JET ÜS K.LIĞI UÇUŞ TBP.-SAĞ. AMİRİ / İZMİR / 1989-1992

Uzm. Öğr.GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ / İSTANBUL / 1992-1995 

UzmanGATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ / İSTANBUL / 1995-1998

Yrd. Doç.GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ / İSTANBUL / 1999-2005

DoçentGATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ / İSTANBUL / 2008-2016

Doç. Dr.ÜSKÜDAR ÜNV. SHMYO-TIBBİ GÖR. TEK. / İSTANBUL / 2016- Halen

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

1.Dr. Mehmet İNCEDAYI “Diffüz Karaciğer Yağlanmasında Sonografik ve Histopatolojik Korelasyon”, GATA Haydarpaşa Eğt.Hst., 2005

2.Dr. Muzaffer SAĞLAM “Alt Ekstremite Variköz Venlerinde Endovenöz Lazer Ablasyon Tedavisi”, GATA Haydarpaşa Eğt.Hst., 2012

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : 

Türk Radyoloji Derneği (TRD)

Tıbbi Ultrasonografi Derneği 

Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneği 

Ödüller :

1.Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bilimsel Çalışmaları Değerlendirme Kurulu, 2000-2001 Eğitim-Öğretim Yılı Beşincilik Ödülü

2.Poster “Üçüncülük” ve “Kristal böbrek” ödülü, Üroradyoloji Sempozyumu, Çeşme-İZMİR, 14 Nisan 2002 (E33 No.lu bildiri).

3.“Best Scientific Presentations (CUM LAUDE) ödülü”, The Scientific Exhibition Committee, European Congress of Radiology ECR, Vienna-Austria, 10 Mart 2003 (B14 No.lu uluslararası bildiri)

4.Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bilimsel Çalışmaları Değerlendirme Kurulu, 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı İkincilik Ödülü

5.Poster “Üçüncülük” ödülü “Şizofren Hastalarda Proton MR Spektroskopinin Yeri”. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim 2004 (E57 No.lu bildiri)

6.“Siemens Radyoloji Ödülü”, Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim 2005 (B19 No.lu uluslararası sözlü bildiri).

ESERLER

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.Başekim CÇ., Kızılkaya E., Pekkafalı Z., Baykal KV., Karslı AF, “Mumps Epididymo-orchitis: Sonography and Color Doppler Sonographic Findings”, Abdom Imaging; 25: 322-325, 2000

A2.Pekkafalı Z., Karslı AF., Şilit E., Başekim CÇ., Narin Y., Mutlu H., Kızılkaya E, “Intrahepatik Splenozis: A Case Report”, Eur Radiol; 12(Suppl 4): S62-S65, 2002

A3.Şilit E., Kızılkaya E., Mutlu H., Pekkafalı Z., Başekim CÇ., Haskok SN., Karslı AF, “Diagnostic Value of Proton MR Spectroscopy in Temporal Lobe Epilepsy”, Rivista di Neuroradiologia; 15: 699-704, 2002

A4.Mutlu H., Şilit E., Pekkafalı MZ., Başekim CÇ., Kızılkaya E., Ay H., Karslı AF, “Cranial MR Imaging Findings of Potassium Chlorate Intoxication”, Am J Neuroradiol; 24(7): 1396-1398, 2003

A5.Şilit E., Kızılkaya E., Okutan O., Pekkafalı Z., Mutlu H., Başekim CÇ., Karslı AF, “CT Fluoroscopy-Guided Percutaneous Needle Biopsies in Thoracic Mass Lesions”, Eur J Radiol; 48(2): 193-197, 2003

A6.Yıldırım Ş., Çermik H., Işıtmangil T., Baloğlu H., Güngör A., Pekkafalı Z, “Significance of P53, Bcl-2 Immunoexpression in The Prognosis of Laryngeal Squamous Cell Carcinoma”, The Journal of International Medical Research; 30: 597-600, 2002

A7.Şilit E., Mutlu H., Pekkafalı Z., Kızılkaya E., Başekim CÇ, “Synovial Hemangioma of The Knee Invading The Femur”, Skeletal Radiology; 31: 612-614, 2002

A8. Şilit E., Pekkafalı Z., Mutlu H., Başekim CÇ., Kızılkaya E, “B-cell Lymphoma Involving The Intramammary Lymph Node”, EURORAD (online journal sponsored by European Association of Radiology), http://www.eurorad.org, 2002

A9. Ozdemir G., Pekkafalı Z., Basekim CÇ., Kızılkaya E, “Non-communicating multiseptate gallbladder”, EURORAD (online journal sponsored by European Association of Radiology), http://www.eurorad.org, 2003

A10.Pekkafalı MZ., Kıralp MZ., Başekim CÇ., Şilit E., Mutlu H., Öztürk E., Kızılkaya E., Dursun H, “Sacroiliac Joint Injections Performed with Ultrasound Guidance”, Journal of Ultrasound in Medicine; 22(6): 553-559, 2003

A11.Pekkafalı MZ., Sahin C., Ilbey YO., Albayrak S., Yildirim S., Basekim CC, “Comparison of Ultrasonographic and Laparoscopic Findings in Adult NonpalpableTestes Cases”, European Urology; 44(1): 124-127, 2003

A12.Pekkafalı MZ., Şilit E., Başekim CÇ, Mutlu H., Sıldıroğlu HO., Kızılkaya E, “MR Urography and US Findings in Retroperitoneal Fibrosis”, EURORAD (online journal sponsored by European Association of Radiology), http://www.eurorad.org, 2003  

A13.Pekkafalı MZ., Mutlu H., Şilit E., Başekim CÇ., Sıldıroğlu HO., Kızılkaya E,  “Osteopoikilosis”, EURORAD (online journal sponsored by European Association of Radiology), http://www.eurorad.org, 2003

A14.Basekim CC., Silit E., Mutlu H., Pekkafalı MZ., Öztürk E., Kızılkaya E, “Type I Proatlantal Artery with Bilateral Absence of the External Carotid Arteries”, Am J Neuroradiol; 25(9): 1619-1621, 2004

A15.Mutlu H., Silit E., Pekkafalı Z., Karaman B., Ömeroğlu A.,  Başekim CÇ., Kızılkaya E, “Multiple Rice Body Formation in the Subacromial-Subdeltoid Bursa and Knee Joint” Skeletal Radiol; 33(9): 531-533, 2004

A16.Özsoy MF., Öncül O., Pekkafalı Z., Pahsa A., Yenen OS, “Splenic Complications in Malaria: Report of Two Cases from Turkey”, Journal of Medical Microbiology; 53: 1255-1258, 2004

A17.Mutlu H., Kızılkaya E., Solakoğlu C., Şilit E., Pekkafalı Z., Başekim CÇ., Kantarcı M., Karaman B, “Shoulder MR Arthrography Guided by CT Fluoroscopy” The Pain Clinic; 16: 413-416, 2004 

A18.Başekim CC., Mutlu H., Güngör A., Şilit E., Pekkafalı Z., Kutlay M., Çolak A., Ozturk E., Kızılkaya E, “Evaluation of Styloid Process by Three-Dimensional Computed Tomography” Eur Radiol; 15(1): 134-139, 2005

A19.Mutlu H., Sıldıroğlu H., Pekkafalı Z., Kızılkaya E., Çermik H, “MRI Appearance of Retrocalcaneal Bursitis and Rheumatoid Nodule in a Patient with Rheumatoid Arthritis”, Clin Rheumatol; 25(5):734-736, 2006

A20.Mutlu H., Şilit E., Pekkafalı Z., İncedayı M., Başekim C., Kızılkaya E, “Ecstasy'(MDMA)-Induced Pneumomediastinum and Epidural Pneumatosis”, Diagn Interv Radiol; 11(3):150-151, 2005

A21.Mutlu H., Başekim CC., Şilit E., Pekkafalı Z., Erenoğlu C., Kantarcı M., Karslı AF., Kızılkaya E, “Value of Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Cholangiography in Patients Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy”, Surg Laparosc Endosc Percutan Tech; 15(4):195-198, discussion 198-201, 2005

A22.Mutlu H., Şilit E., Pekkafalı Z., Başekim CÇ., Kantarcı M., Kızılkaya, E, “Tuberculous Meningitis: Comparison of Both Contrast Enhanced T1-Weighted and FLAIR MR Imaging With Magnetization Transfer Contrast” Rivista di Neuroradiologia; 18: 185-190, 2005

A23.Mutlu H., Başekim CC., Şilit E., Pekkafalı Z., Karaman B., Özturk E., Kızılkaya E, “Gadolinium-enhanced 3D MR Angiography of Pulmonary Hypoplasia and Aplasia” American Journal of Roentgenology; 187(2):398-403, 2006

A24.Mutlu H., Şilit E., Pekkafalı MZ., Başekim CC., Sıldıroğlu HO., Kızılkaya E, “MR Imaging of the Accessory Soleus Muscle”, EURORAD (online journal sponsored by European Association of Radiology), http://www.eurorad.org, 2005

A25.Mutlu H., Şilit E., Pekkafalı Z., Başekim CC., Öztürk E., Sıldıroğlu O., Kızılkaya E., Karslı AF, "Soft-Tissue Masses Use of a Scoring System in Differentiation of Benign and Malignant Lesions”, Clin Imaging; 30(1):37-42, 2006

A26.Colak A., Kutlay M., Pekkafalı Z., Saracoglu M., Demircan N., Simsek H., Akın ON., Kibici K, “Use of Sonography in Carpal Tunnel Syndrome Surgery -A Prospective Study” Neurologia Medico-Chirurgica; 47(3):109-115, 2007

A27.Öztürk E, Pekkafalı Z, Başekim Ç, Kızılkaya E: “Adult Wilms’ Tumor: Report of a Case and Review of The Literature”. Anatolian Journal Of Clinical Investigation; 1(1):57-60, 2006

A28.Sönmez G, Öztürk E, Mutlu H, Sildiroğlu OH, Pekkafalı Z, Mahirogulları M, Basekim CÇ, Kizilkaya E: “Magnetic Resonance Imaging Findings in Carpal Tunnel Syndrome”. Anatolian Journal Of Clinical Investigation; 1(3)147-150, 2007

A29.Yüksel C, Sönmez G, Sıldıroğlu O, Öztürk E, Mutlu H, Sivrioğlu AK, Başekim Ç, Pekkafalı Z, Dinçer Ü, Kızılkaya E: “Perfusion CT in Acute Ischemic Stroke”. Anatolian Journal Of Clinical Investigation; 1(4):219-223, 2007

A30.İncedayı M, Pekkafalı MZ, Sıldıroğlu HO, Başekim CÇ, Kızılkaya E: “Sonographic and Histopathological Correlation in Diffused Fatty Liver”. Anatolian Journal Of Clinical Investigation; 6(1):1-5, 2012

A31.Sağlam M, Kara K, İncedayı M, Pekkafalı MZ, Sönmez G, Mutlu H, Sarı S: “Alt Ekstremite Variköz Venlerinde Endovenöz Lazer Ablasyon Tedavisi”. Anatolian Journal Of Clinical Investigation; 7(3): 144-149, 2013

A32.Pekkafalı MZ, Kara K, “Doppler ultrasound measurements of renal functional reserve in healthy subjects” Med Ultrason; 17(4):464-468, 2015

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

B1. Başekim CÇ., Pekkafalı Z., Akın L., Önde ME., Kızılkaya E., Özgüven MA., Haksever N., Karslı AF, “Ultrasound Guided Percutaneous Ethanol Injection in The Treatment of Solitary Autonomous Thyroid Nodules”, 6th International Congress of the Mediterrannean and African Society of Ultrasound (MASU), Kuşadası-Turkey, 1998.

B2. Pekkafalı MZ., Kıralp MZ., Başekim CÇ., Şilit E., Öztürk E., Kızılkaya E., Mutlu H., Dursun H, “Sacroiliitis: US-Guided Therapeutic Sacroiliac Joint Injections-Feasibility and Accuracy in Initial Experiences”, 88th Scientific Assembly and Annual Meeting of the RSNA, Chicago-USA, 2002.

B3. Şilit E., Başekim CÇ., Mutlu H., Pekkafalı MZ., Kızılkaya E., Karslı AF, “Can Magnetic Resonance Enteroclysis Be A Screening Method for The Patients with Suspected Small Bowel Disease?”, 88th Scientific Assembly and Annual Meeting of the  RSNA, Chicago-USA, 2002.

B4. Şilit E., Pekkafalı Z., Kızılkaya E., Başekim CÇ., Karslı AF, “CT Fluoroscopy–Guided Percutaneous Fine Needle Biopsy in Thoracic Lesions”, European Congress of Radiology (ECR), Vienna-Austria, 2002.

B5. Şilit E., Başekim CÇ., Pekkafalı Z., Kızılkaya E., Sönmez G., Karslı AF, “Carpal Tunnel Syndrome: Magnetic Resonance Findings”, European Congress of Radiology (ECR), Vienna-Austria, 2002.

B6. Başekim CÇ., Karslı AF., Şilit E., Pekkafalı Z., Mutlu H., Güngör A., Kızılkaya E, “The Imaging of Pulsatile Tinnitus”, European Congress of Radiology (ECR), Vienna-Austria, 2002.

B7. Mutlu H., Şilit E., Pekkafalı Z., Başekim CÇ., Kızılkaya E., Karslı AF, “Cranial MR Imaging of Potassium Cholarate Intoxication Case”, 7th Congress of Balkan Military Medical Committee, Athens-Greece, 2002.

B8. Kızılkaya E., Kuşkucu M., Şilit E., Pekkafalı Z., Başekim CÇ., Mutlu H., Karslı AF, “Radiologic Findings in Knee Joint Dislocation”, 7th Congress of Balkan Military Medical Committee, Athens-Greece, 2002.

B9. Şilit E., Kızılkaya E., Mutlu H., Başekim CÇ., Pekkafalı Z., Rodop O., Karslı AF, “MRI Findings of The Ankle Injuries”, 7th Congress of Balkan Military Medical Committee, Athens-Greece, 2002.

B10. Unver S., Atasoyu E.M., Evrenkaya T.R., Tülbek M.Y., Küçükardalı Y., Pekkafalı Z., Saraçoğlu M, “Acute Tubular Necrosis and Brainstem Injury in Patient with Potassium Chlorate Intoxication”, 1st World Congress of Emergency and Military Contingency Medicine, Antalya-Turkey, 2002.

B11. Keskin O., Atasoyu EM., Ünver S., Küçükardalı Y., Pekkafalı Z., Evrenkaya R., Tülbek MY, “The Causes and Outcome of Acute Renal Failure in Young Soldiers”, 1st World Congress of Emergency and Military Contingency Medicine, Antalya-Turkey, 2002.

B12. Şilit E., Kızılkaya E., Mutlu H., Pekkafalı MZ., Başekim CÇ., Yüksel C, “Perfusion Computed Tomography in Acute Ischemic Strok Imaging”, European Congress of Radiology (ECR), Vienna-Austria, 2003.

B13. Pekkafalı MZ., Şilit E., Mutlu H., Başekim CÇ., Kızılkaya E., Öztürk E, “Why Are The Thyroid Nodules More Common in Patients with Vertigo: An Observation in Color Doppler Examination of Vertebral Artery. European Congress of Radiology (ECR), Vienna-Austria, 2003.

B14. Başekim CÇ., Şilit E., Güngör A., Mutlu H., Pekkafalı MZ., Kızılkaya E, “Evaluation of Styloid Process by Three-dimensional Computed Tomography”, European Congress of Radiology (ECR), Vienna-Austria, 2003.

B15. Kıralp MZ., Pekkafalı MZ., Keskin I., Dursun H., Başekim C., Karabekir I, “Effectiveness of Ultrasound-Guided Corticosteroid Injection of the Sacroiliac Joint in Patients with Sacroiliitis”, Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Lisbon-Portugal, 2003.

B16. Başekim C., Mutlu H., Şilit E., Pekkafalı Z., Deniz Ö., Öztürk E., Kızılkaya E, “MRI Findings of Pulmonary Hipoplasia and Aplasia”, Annual Meeting of Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE), Antalya-Turkey, 2003. 

B17. Mutlu H., Şilit E., Pekkafalı MZ., Öztürk E., Başekim CÇ., Kızılkaya E, “Cystic Duct Imaging Using Both Magnetic Resonance Cholangiography (MRC) and 3D Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Cholangiography (CEMRC) for Laparoscopic Cholecystectomy”, European Congress of Radiology (ECR), Vienna-Austria, 2004.

B18. Mutlu H., Karaman B., Şilit E., Pekkafalı Z., Başekim CÇ., Kızılkaya, E, “Shoulder MR Arthrography Performed With a CT Fluoroscopy” American Roentgen Ray Society (ARRS)104th Annual Meeting, Miami Beach–USA, 2004.

B19. Mutlu H., Çakır O., Şilit E., Sıldıroğlu O., Pekkafalı Z., Kızılkaya E, “Assessment of Small Bowel Crohn Disease: CT Enteroclysis Compared With Endoscopy”, 91st Scientific Assembly and Annual Meeting of the RSNA, Chicago-USA, 2005.

B20. Sonmez G., Mutlu H., Ozturk E., Sildiroglu HO., Pekkafali Z., Basekim CC., Kizilkaya E, “Replacement Lipomatosis of the Kidney: MRI Features” 37th World Congress on Military Medicine, Tunis-TUNISIA, 2007.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1. Demir AO., Kızılkaya E., Pekkafalı Z., Şilit E., Karslı AF, “Korpus Kallozum Disgenezisi ve Lipomu BT Bulguları”, Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 3(2), 89-91, 1994

C2. Demir AO., Kızılkaya E., Şilit E., Pekkafalı Z., Karslı AF, “Ultrasonografi ile Karaciğer Lezyonlarında Malign-Benign Ayırımı: Hipoekoik Halo'nun Tanı Değeri”, Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 3(2), 135-141, 1994

C3. Kızılkaya E., Çavdır T., Başekim CÇ., Pekkafalı Z., Şilit E., Yıldırım Ş., Karslı AF, “Perkütan Transtorasik İğne Biyopsisi: Malign ve Benign Olgularda Aspirasyon ve Kesici İğne Biyopsilerinin Tanı Değeri”, Türk Radyoloji Dergisi, 30(1), 82-87, 1995

C4. Kızılkaya E., Başekim CÇ., Karakaya M., Pekkafalı Z., Yıldırım Ş., Karslı AF, “Karaciğerde Enfekte Kist Hidatik Görünümü Veren Yabancı Cisim (Gaz Tampon)”, Türk Radyoloji Dergisi, 30(1), 79-81, 1995

C5. Kızılkaya E., Pekkafalı Z., Başekim CÇ., Saraçoğlu M., Şilit E., Mutlu H., Karslı AF, Karpal Tünel Sendromunda US ve BT' nin Yeri”, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 2, 120-124, 1996

C6. Başekim CÇ., Kızılkaya E., Kutlay AM., Pekkafalı Z., Karslı AF, “Gecikmiş Travmatik İntraserebral Kanamalar: Bilgisayarlı Tomografi Bulguları”, Türk Radyoloji Dergisi, 31(1), 104-111, 1996

C7. Kızılkaya E., Başekim CÇ., Pekkafalı Z., Şilit E., Karslı AF, “Behçet Hastalığında Bilateral Multipl Pulmoner Arter Anevrizması-(Olgu Sunumu)”, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 18(1), 414-415, 1996

C8. Kızılkaya E., Başekim CÇ., Pekkafalı Z., Baloğlu H., Karslı AF, “Adrenal Kitlelerde Ultrasonografi Rehberliğinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanı Değeri”, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 18(2), 474-477, 1996

C9. Pekkafalı Z., Okutan O, “Solunum Sistemi Radyolojisinde Genel Yaklaşımlar”, Aktüel Tıp Dergisi, Solunum Hastalıkları Sayısı, 5(11), 64-74, 2000

C10. Kunter E., İlvan A., Pekkafalı Z., Çapraz F., Okutan O., Çiftçi F., Öztürk S, “KOAH Olgularında Renal Fonksiyonel Rezerv”, Toraks Dergisi, 1(2), 23-27, 2000

C11. Bulut B., Başekim CÇ., Pekkafalı Z., Tütüncü L., Şilit E, “Anormal Uterin Kanaması Olan Perimenapozal Dönemdeki Olguların Transvajinal Ultrasonografi ve Sonohisterografi ile Değerlendirilmesi”, Ultrasonografi Dergisi, 3(1), 78-84, 2000

C12. Şilit E., Başekim CÇ., Pekkafalı Z., Kızılkaya E., Karslı AF, “Pulmoner Vasküler Patolojilerde Kontrastlı 3B-MRA Bulguları”, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 7, 193-200, 2001

C13. Atasoyu E.M., Ünver S., Narin Y., Pekkafalı Z., Yıldırım Ş., Evrenkaya TR., Tülbek MY, “Yetersiz Paratiroidektomi Sonucu Gelişen Brown Tümörlerin Eşlik Ettiği Bir Üremik Kemik Hastalığı Olgusu”, Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 10(3),182-185, 2001

C14. Evrenkaya TR., Cingözbay BY., Altıntaş S., Atasoyu EM., Ünver S., Yiğiner Ö., Avşar K., Pekkafalı Z., Tülbek MY, “Ultrafiltrasyonun Digital Benzeri İmmünreaktif Madde (DLIS), Atrial Natriüretik Peptid (ANP) ve Ekokardiyografik Parametreler Üzerindeki Etkisi”, Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 11(1), 8-14, 2002

C15. Şilit E., Başekim CÇ., Mutlu H., Pekkafalı Z., Kızılkaya E., Karslı AF, “Kemik Metastazı Taramasında Tc-99-M-MDP Kemik Sintigrafisi ile Magnetik Rezonans Görüntülemenin Karşılaştırılması”, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 9(3), 357-361, 2003

C16. Şilit E., Mutlu H., Başekim CÇ., Pekkafalı Z., Kızılkaya E., Karslı AF, “Endotrakeal Entübasyondan Sonra Gelişen Laringomalazi Olgusunda 3-Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi Bulguları”, Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 13(7), 90-92, 2002

C17. Kardeşoğlu E., Cingözbay BY., Pekkafalı Z., Cebeci BS., Şilit E., Aparcı M., Dinçtürk M., Demiralp E, “Aort Koarktasyon Olgularında Magnetik Rezonans Görüntüleme: Olgu Sunumları”, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi, 1(1), 57-60, 2002

C18. Bahar A., Sevgican U., Pekkafalı Z., Karademir F., Göçmen İ, “Sağlıklı Term ve Preterm Bebeklerde Sırtüstü ve Yüzüstü Pozisyonun Diyafragma Kalınlıklarına Etkisi”, Ege Pediatri Bülteni, 9(2), 69-72, 2002

C19. Başekim CÇ., Pekkafalı Z., Narin Y., Yönem A., Şilit E., Kızılkaya E., Karslı AF, “İyotlu Kontrast Maddelerin Tiroid Bez Hacmi ve Fonksiyonlarına Etkisi”, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 8, 304-307, 2002

C20. Şilit E., Pekkafalı Z., Kara K., Başekim CÇ., Kızılkaya E., Karslı AF, “Toraks Kitle Lezyonlarında BT Floroskopi Eşliğinde Perkütan İnce İğne Biyopsisi”, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 8, 211-215, 2002

C21. Başekim CÇ., Pekkafalı Z., Şilit E., Kızılkaya E., Narin Y., Özgüven MA., Akın L., Haksever N., Önde E., Karslı AF, “Perkütan Etanol Enjeksiyonu Tedavisi Uygulanan Otonom Tiroid Nodüllerinin Renkli Doppler Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi”, Gülhane Tıp Dergisi, 44(2), 129-133, 2002

C22. Türken O., Pekkafalı Z., Yıldırım Ş., Doğan B., Kandemir EG., Yaylacı M, “Metastatic Basal Cell Carcinoma: A Case Report”, Acta Oncologica Turcica, (Kabul yazısı, 16.05.2003).

C23. Mutlu H., Şilit E., Pekkafalı Z., İncedayı M., Başekim CÇ., Kızılkaya, E,  “Ekstaziye Bağlı Pnömomediasten ve Epidural Pnömatozis”, Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi, 9(3), 357-361, 2003

C24. Mutlu H., Özdemir G., Şilit E., Pekkafalı Z., Başekim C.Ç., Kızılkaya E., Karaman B, “MRKP VE ERKP’nin Pankreas ve Safra Yolu Sistemi Hastalıklarında Tanı Değeri” Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 8(1), 30-34, 2004

C25. Cangüven Ö., Albayrak S., Göktaş C., İlbey YÖ., Baykal K., Pekkafalı Z, “Yüksek Akımlı (Non-İskemik) Priapizm Tanı ve Tedavisinde Deneyimlerimiz”, Yeni Üroloji Dergisi, 1(3), 167-171, 2005

C26. Kızılkaya E., Öztürk E., Başekim Ç., Mutlu H., Kantarcı M., Şilit E., Pekkafalı MZ, “MRG’nin Meme Görüntüleme Yöntemleri Arasındaki Yeri ve Benign-Malign Lezyonların Ayırtedilmesindeki Etkinliği”, Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 8(2), 85-89, 2005

C27. Cesur MT., Solmazgül E., Kardeşoğlu E., Ardıç N., Özmen N., Pekkafalı Z., Narin Y., Küçükardalı Y, “Pulmoner Tromboemboli ve Derin Ven Trombozu Tanısında D-Dimer Testinin Önemi”, Nobel Medikus, 1(2), 24-27, 2005

C28. Mutlu H., Pekkafalı Z., Şilit E., Başekim CÇ., Kantarcı M., Karaman B., Yıldırım Ş., Kızılkaya E, “Pediatrik Servikal Lenfadenomegalilerde Ultrasonografi Kılavuzluğunda Kesici İğne Biyopsileri”, Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 8(3), 132-135, 2005

C29. Sönmez M., Erşanlı D., Pekkafalı Z, “Behçet Hastalığının Göz Tutulumunun Erken Saptanmasında Orbital Arterlerdeki Hemodinamik Değişikliklerin Değeri”, Retina-Vitreus, 14(3), 175-180, 2006

C30. Ünver S., Atasoyu EM., Karaman B., Pekkafalı Z., Evrenkaya TR, “Venöz Basıncı Yüksek Hemodiyaliz Hastalarında AV Fistül Doppler USG Verileri”, Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 15(4), 213-217, 2006

C31. Pekkafalı Z., Sıldıroğlu HO., Sönmez G., Öztürk E., MutluH., Başekim CÇ., Kızılkaya E, “Perkütan transhepatik Eksternal biliyer drenajın ultrasonografi eşliğinde uygulanması”, Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 10(1): 19-25, 2007

C32. Filiz Aİ, Sücüllü İ, Kurt Y, Pekkafalı Z: “Hepatoselüler Kanserlerde Perkütan Etanol İnjeksiyonu”. Tepecik Eğt. Hast. Derg, 18(2): 64-69, 2008

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

D1. Demir AO., Kızılkaya E., Başekim CÇ., Pekkafalı Z., Karslı AF, “Akciğer Kitle Lezyonlarında Kontur Özellikleri ve Hava Bronkogramı Varlığının High Resolution Computerized Tomography (HRCT) ile Değerlendirilmesi”, 14. Ulusal Radyoloji Kongresi, Mersin, 1994.

D2. Demir AO., Kızılkaya E., Başekim CÇ., Pekkafalı Z., Karslı AF, “Mesane Divertikülünden Köken Alan Karsinoma”, 14. Ulusal Radyoloji Kongresi, Mersin, 1994.

D3. Kızılkaya E., Şilit E., Başekim CÇ., Pekkafalı Z., Karslı AF, “Yenidoğan ve Süt Çocukluğu Döneminde İntrakranial Patolojilerde Transfontanel Ultrasonografik İnceleme”, 5. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, Uludağ, 1995.

D4. Başekim CÇ., Kızılkaya E., Pekkafalı Z., Karslı AF, “Adrenal Kitlelerde US Rehberliğinde İİAB' nin Tanı Değeri”, 5. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, Uludağ, 1995.

D5. Pekkafalı Z., Kızılkaya E., Başekim CÇ., Saraçoğlu M., Karslı AF, “Karpal Tünel Sendromunda Ulrasonografi ve Bilgisayarlı Tomografi (sözlü sunum)”, 2. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Ankara, 1995.

D6. Başekim CÇ., Kızılkaya E., Kutlay M., Şilit E., Pekkafalı Z., Karslı AF, “Gecikmiş Travmatik İntraserebral Kanamalar: Bilgisayarlı Tomografi Bulguları”, 2. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Ankara, 1995.

D7. Yıldırım Ş., Baloğlu H., Kızılkaya E., Pekkafalı Z., Ersal Y., Çermik H., Uçmaklı E., Öztek İ, “Hepatosellüler Karsinomada İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi: Sitolojik Tanı Kriterleri ve Konvansiyonel Boya Yöntemleri”, 12. Ulusal Patoloji Sempozyumu, Bursa, 1995.

D8. Başekim CÇ.,Kızılkaya E., Ergür R., Pekkafalı Z., Karslı AF, “Uterin Kavite Lezyonlarının Transvaginal Sonohisterografi ile Değerlendirilmesi”, 15. Ulusal Radyoloji Kongresi, Nevşehir, 1996.

D9. Mutlu H., Kızılkaya E., Başekim CÇ., Pekkafalı Z., Karslı AF, “İdiopatik Pulmoner Hemosideroziste (İPH) Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi (YRBT) Bulguları”, 15. Ulusal Radyoloji Kongresi, Nevşehir, 1996.

D10. Günbatılı E., Pekkafalı Z., Başekim CÇ., Kızılkaya E., Karslı AF, “Prostat Kanserini Saptamada Transrektal US (TRUS) Rehberliğinde İğne Biyopsileri: TRUS Bulguları, Serum PSA Değerleri ve PSA Dansitesi ile Korelasyon”, 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 1997.

D11. Başekim CÇ., Kutlay M., Fitöz S., Pekkafalı Z., Kızılkaya E., Karslı AF, “Von Hippel-Lindau Sendromu: Olgu Bildirisi”, 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 1997.

D12. Erşanlı D., Sönmez M., Pekkafalı Z., Çankır Z., Gülecek O., Örge Y, “Behçet hastalığında oküler hemodinami”, 32. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Bursa, 1998.

D13. Pekkafalı Z., Şilit E., Kunter E., Haskök SN., Karslı AF, “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Renal Fonksiyonel Rezervin Renkli Doppler Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi”, 7. Ultrasonografi Kongresi, İzmir, 1999.

D14. Bulut B., Başekim CÇ., Pekkafalı Z., Tütüncü L., Karslı AF, “Anormal Uterin Kanaması Olan Perimenapozal Dönemdeki Olguların Transvajinal Ultrasonografi ve Sonohisterografi ile Değerlendirilmesi”, 7. Ultrasonografi Kongresi, İzmir, 1999.

D15. Pekkafalı Z., Başekim CÇ., Şilit E., Albayrak S., Karslı AF, “Korpus Kavernozumda Arteriyovenöz Fistüle Bağlı İdiopatik Yüksek Akımlı Kronik Priapizm: Olgu Sunumu”, 7. Ultrasonografi Kongresi, İzmir, 1999.

D16. Sönmez G., Pekkafalı Z., Şilit E., Saraçoğlu M., Kızılkaya E., Karslı AF, “Karpal Tünel Sendromunda MRG”, 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 1999.

D17. Başekim CÇ., Şilit E., Pekkafalı Z., Kızılkaya E., Cerrahoğlu K., Karslı AF, “Pulmoner Vasküler Anomalilerde MR-Anjiografi”, 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 1999.

D18. Mutlu H., Pekkafalı Z., Mirowitz SA, “Omuz MRG: Normal Varyantlar, Artefaktlar ve Tanısal Tuzaklar”, 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 2000.

D19. Evrenkaya TR., Atasoyu EM., Pekkafalı Z., Şilit E., Tülbek MY, “Kronik Pankreatite Eşlik Eden Sekonder Amiloidoz Olgusu”, 17. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, İstanbul, 2000.

D20. Evrenkaya TR., Narin Y., Atasoyu EM., Yıldırım Ş., Pekkafalı Z., Şilit E., Karslı AF., Tülbek MY, “Üremik Bir Hastada Paratiroid Adenomuna Bağlı Gelişen Klavikular Brown Tümörler”, 17. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, İstanbul, 2000.

D21. Evrenkaya TR., Cingözbay BY., Atasoyu EM., Narin Y., Pekkafalı Z., Şilit E., Tülbek MY, “Aort Koarktasyonuna Eşlik Eden Atnalı Böbrek”, 17. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, İstanbul, 2000.

D22. Mutlu H., Şilit E., Pekkafalı Z., Mirowitz SA, Diz MRG: Normal Varyantlar, Artefaktlar ve Tanısal Tuzaklar”, 1. Ulusal Manyetik Rezonans Kongresi, İzmir, 2000.

D23. Şilit E., Pekkafalı Z., Kara K., Başekim CÇ., Kızılkaya E., Karslı AF, “BT Floroskopi Eşliğinde Transtorasik İğne Biopsisi”, 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 2000.

D24. Başekim CÇ., Pekkafalı Z., Şilit E., Narin Y., Akın L., Kızılkaya E., Karslı AF, “Perkütan Etanol Enjeksiyonu ile Tedavi Edilen Otonom Tiroid Nodüllerinin Renkli Doppler Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi”, 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 2000.

D25. Başekim CÇ., Pekkafalı Z., Narin Y., Şilit E., Kızılkaya E., Karslı AF, “İyotlu Radyolojik Kontrast Maddelerin Tiroid Bezine Etkisinin Araştırılması”, 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 2000.

D26. Atasoyu EM., Ünver S., Çakır O., Pekkafalı Z., Saraçoğlu M., Evrenkaya TR., Tülbek MY, “Gilles De La Tourette Sendromu Olan Nefrotik Sendromlu Bir Olguda İntravenöz Midazolam Sedasyonuyla Böbrek Biyopsisi. 18. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Kapadokya, 2001.

D27. Başekim CÇ., Şilit E., Pekkafalı Z., Güngör A., Kara K., Özdemir G., Kızılkaya E., Karslı AF, “Pulsatil Tinnituslu Olguların Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi”, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 2001.

D28. Şilit E., Pekkafalı Z., Başekim CÇ., Kızılkaya E., Özdemir G., Karslı AF, “İzole Multisentrik Menenjiomlu Bir Olguda BT ve MR Bulguları”, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 2001.

D29. Kara K., Şilit E., Pekkafalı Z., Başekim CÇ., Kızılkaya E., Karslı AF, “Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında Postekspiratuvar YRBT’ nin Tanı Değeri”, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 2001.

D30. Şilit E., Pekkafalı Z., Kızılkaya E., Başekim CÇ., Okutan O., Kara K., Karslı AF, “Uzun Süredir Sigara İçen Genç Yaş Grubu Olgularda Ekspirasyon Sonrası YRBT Bulguları”, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 2001.

D31. Kızılkaya E., Kuşkucu M., Şilit E., Pekkafalı Z., Başekim CÇ., Karslı AF, “Diz Eklem Dislokasyonlarında Radyolojik Bulgular”, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 2001.

D32. Pekkafalı Z., Başekim CÇ., Şilit E., Narin Y., Kızılkaya E., Karslı AF, “İntrahepatik Splenozis”, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 2001.

D33. Pekkafalı Z., Şilit E., Mutlu H., Başekim CÇ., Yıldırım Ş., Kızılkaya E, “Ekstraadrenal Feokromasitoma: Üç Olgu Sunumu”, Üroradyoloji Sempozyumu, İzmir, 2002.

D34. Pekkafalı Z., Başekim CÇ., Şilit E., Mutlu H., Kızılkaya E, “Arteriyovenöz Fistüle Bağlı Yüksek Akımlı Kronik Priapizm: Üç Olgu Sunumu”, Üroradyoloji Sempozyumu, İzmir, 2002.

D35. Pekkafalı Z., Albayrak S., Baykal KV., Yıldırım Ş., Karaman B., Kızılkaya E, “Üreteropelvik Yerleşimli Sekonder Hidatik Kist (sözlü sunum)”, Üroradyoloji Sempozyumu, İzmir, 2002.

D36. Ayata A., Ünal M., Sönmez M., Pekkafalı Z., Yıldız TF., Erşanlı D., Gülecek O, “Travmatik Hifema Sonrası Tanı Konan Lokal Klinik Seyirli Sickle Cell Hemoglobinopati”, 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara, 2002.

D37. Ünver S., Atasoyu E., Evrenkaya T., Pekkafalı Z., Tülbek MY, “Hemodiyalizde Kan Akım Hızını Artırmak Eritropoietin Gereksinimini Azaltıyor mu?”, 19. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Kapadokya, 2002.

D38. Pekkafalı MZ., Sevgican U., Şilit E., Mutlu H., Başekim CÇ., Kızılkaya E., Öztürk E, “Yenidoğanlarda Diyafragma Kalınlılarının Ölçümü: Yatış Pozisyonunun Solunum Dinamiğine Etkileri”, 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2002. 

D39. Başekim CÇ., Şilit E., Güngör A., Mutlu H., Pekkafalı Z., Kızılkaya E, “Stiloid Çıkıntının Üç Boyutlu BT ile Değerlendirilmesi”, 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2002.

D40. Pekkafalı MZ., Yıldırım Ş., Şilit E., Mutlu H., Başekim CÇ., Kızılkaya E., Karaman B, “Üreteropelvik Bileşkede Kist Hidatik: Olgu Bildirisi”, 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2002.

D41. Kızılkaya E., Şilit E., Karaman B., Mutlu H., Pekkafalı Z., Başekim CÇ, “İntrakranyal Kistik Kitlelerde MRG”, 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2002.

D42. Pekkafalı MZ., Yıldırım Ş., Şilit E., Mutlu H., Başekim CÇ., Kızılkaya E., Öztürk E, “Erişkin Wilms Tümörü: Olgu Bildirisi”, 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2002.

D43. Kızılkaya E., Şilit E., Yüksel C., Pekkafalı Z., Mutlu H., Başekim CÇ, “BT Serebral Perfüzyon Tekniği”, 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2002.

D44. Pekkafalı MZ., Kıralp MZ., Şilit E., Mutlu H., Başekim CÇ., Kızılkaya E., Öztürk E, “Sakroileitli Olguların Tedavisinde Eklem İçine Ultrasonografi Kılavuzluğunda Steroid ve Lokal Anestezik Enjeksiyonları (sözlü sunum)”, 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2002.

D45. Pekkafalı MZ., Şilit E., Mutlu H., Başekim CÇ., Kızılkaya E., Öztürk E, “Tiroid Nodülleri Neden Vertigo Yakınmalı Hastalarda Daha Sık Görülüyor: Karotis-Vertebral Arter Doppler İncelemelerinde Bir Gözlem”, 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2002.

D46. Sönmez G., Pekkafalı Z., Mutlu H., Şilit E., Başekim C., Kızılkaya E, “Olgu Bildirisi: Karaciğer Hidatik Kist Rüptürüne Sekonder Abdominal Hidatizosis”, 24.Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, 2003.

D47. Karaman B., Başekim C., Şilit E., Pekkafalı Z., Mutlu H., Kızılkaya E, “Spiral BT Pnömokolon: Tekniği, Üstünlükleri ve Sınırlamaları”, 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, 2003.

D48. Öztürk E., Şilit E., Mutlu H., Pekkafalı Z., Başekim C., Kızılkaya E, “MRG ile Skorlama Sistemi Kullanılarak Memenin Benign ve Malign Lezyonlarının Ayrımı”, 24.Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, 2003.

D49. Ünver S., Atasoyu EM., Evrenkaya TR., Pekkafalı Z., Başekim C., Baloğlu H., Narin Y., Tülbek MY, “Böbrek Yetmezliğine Neden Olmuş, ANCA (+), Steroide Duyarlı Bir Retroperitoneal Fibrozis Olgusu”, 20. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, 2003.

D50. Kara K., Mutlu H., Pekkafalı Z., Şilit E., Başekim C., Kızılkaya E, “Bilateral Patellar Aplazi-Koksa Vara Birlikteliği: Olgu Bildirisi”, 24.Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, 2003.

D51. Kara K., Pekkafalı Z., Şilit E., Mutlu H., Başekim C., Kızılkaya E, “Çapraz Füzyone Ektopik Böbrek Tanısında MR-Ürografi ve Çok Kesitli BT ile Üç Boyutlu Görüntüleme Bulguları: Olgu Bildirisi”, 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, 2003.

D52. Kara K., Şilit E., Mutlu H., Pekkafalı Z., Başekim C., Kızılkaya E, “Paraspinal ve batın yan duvarı yerleşimli primer hidatik kist: olgu bildirisi”, 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, 2003.

D53. Mutlu H., Karaman B., Şilit E., Pekkafalı Z., Pehlivan Ö., Başekim C., Kızılkaya E, “MR Artrografik İnceleme İçin BT Kılavuzluğunda Anterior Yaklaşımlı Girişim Tekniği”, 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, 2003.

D54. Mutlu H., Şilit E., Pekkafalı Z., Başekim C., Kızılkaya E, Karslı F, “Laparoskopik Kolesistektomi Öncesi Sistik Kanalın Kontrastlı ve Kontrastsız Manyetik Rezonans Kolanjiografi ile Görüntülenmesi”, 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, 2003.

D55. Sönmez G., Pekkafalı Z., Mutlu H., Şilit E., Kızılkaya E., Başekim C, “Olgu Bildirisi: İntrakranial Uzanım Gösteren Nazal Fossa Yerleşimli Ewing Sarkomu”, 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, 2003.

D56. Mutlu H., Şilit E., Pekkafalı Z., Çakır Ö., Başekim C., Kızılkaya E, “Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Kalça Ekleminde Geçici Kemik İliği Ödemi Gösteren İki Olgu Bildirisi”, 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, 2003.

D57. Şilit E., Emektar A., Başekim, CÇ., Mutlu H., Pekkafalı Z., Başoğlu C., Kızılkaya E, “Şizofren Hastalarda Proton MR Spektroskopinin Yeri”, 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2004.

D58. Öztürk E., Başekim CÇ., Şilit, E., Pekkafalı Z., Mutlu H., Kantarcı M., Kızılkaya E, “Tip I Proatlantal Arter ve Bilateral Eksternal Karotis Arter Aplazisi” 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2004. 

D59. Sıldıroğlu HO., Kantarcı M., Başekim CÇ., Şilit E., Pekkafalı Z., Mutlu H., Kızılkaya E, “Crouzon Hastalığının Radyolojik Bulguları” 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2004.

D60. Demirel F., Kaplan M., Solmazgül E., Cesur MT., Pekkafalı Z., Küçükardalı Y, “Pulmoner Tromboembolizmde Trombolitik Tedaviyi Takiben Gelişen Perirenal Hemoraji Olgusu”, 7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2005.

D61. Kaplan M., Solmazgül E., Yönem A., Şahan B., Pekkafalı Z., Nalbant S, “Orlistat Tedavisinin Non-Alkolik Steatohepatit Üzerine Etkisi”, 4. Ulusal Geriatri Kongresi, Antalya, 2005.

D62. Sıldıroğlu HO., Başekim CÇ., Mutlu H., Pekkafalı Z., Kızılkaya E, “Transjuguler Karaciğer Biyopsisi”, 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2005.

D63. Mutlu H., Sıldıroğlu HO., Toslak İE., Pekkafalı Z., Başekim CÇ., Kızılkaya E, “Donanma Dalgıçlarında Santral Sinir Sisteminin MR Görüntüleme ile Değerlendirilmesi”, 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2005.

D64. Toslak İE., Mutlu H., Sıldıroğlu HO., Pekkafalı Z., Kızılkaya E, “Mastositozlu Olguda İskelet Sistemi Tutulumu: BT Bulguları”, 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2005.

D65. İncedayı M., Pekkafalı Z., Sıldıroğlu HO., Mutlu H., Başekim CÇ., Kızılkaya E, “Diffüz Yağlı Karaciğerde Sonografik ve Histopatolojik Korelasyon”, 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2005.