Medikal Onkoloji

Medikal Onkoloji

Tümörün ilaçla tedavi edilmesine kemoterapi denir, ışın tedavisi ile birlikte tümör tedavisinin çok önemli bir parçasıdır, kemoterapi uygulamasındaki amaç tümör hücrelerini öldürmek veya tümörün büyümesini durdurmaktır. Kemoterapi patolojiye göre bazen tek, bazenm çeşitli ilaçlar verilerek uygulanır. 

Kemoterapi uygulaması yapan bilim dalına Medikal Onkoloji, bu uygulamayı yapan hekime Medikal Onkolog denir. Medikal Onkologlar tümör tedavisinde uzmanlaşmış iç hastalıkları uzmanlarıdır. 

Kanser tedavisi birçok tıbbi uzmanlık dalının işbirliğini gerektirir. 

Tıbbi Onkoloji, kanserli hastaların ilaçla tedavisini yapan tıbbi uzmanlık dalıdır. Diğer tıbbi uzmanlık dalları ile (cerrahi, patoloji, radyasyon onkolojisi v.b) işbirliği halinde kanserden korunma, tarama, erken tanı uygulamalarını ve kanser tedavisini yürütür.

Kanserin ilaçla tedavisi için çoğunlukla kemoterapi terimi kullanılmakla birlikte, kanser tedavisinde kemoterapi olmayan ilaçlar da kullanılmaktadır. Kemoterapi sınıfına girmeyen ilaçların sayısı ve kullanımı son yıllarda hızla artmaktadı.

Kemoterapi, kanser hücrelerinin yok edilmesi için sitotoksik (hücreleri öldüren) ilaçlarla tedavi yöntemidir. Çoğunlukla kanser hücrelerini değişik etki mekanizmaları ile öldüren veya çoğalmalarını önleyen birden çok ilaç birlikte kullanılır. Kemoterapi ilaçları birçok hastada cerrahi veya radyoterapi ile birlikte eşzamanlı veya ardışık kullanılmaktadır. Ameliyatla tedavi edilmiş bazı kanser hastalarında, hastalık kalıntısı gösterilemese bile, hastalığın tekrarlamasını önlemek için kullanılabilir.

Hormon tedavileri, meme ve prostat kanseri gibi hormonlara duyarlı kanserlerde kullanılmaktadır. Yan ektikleri kemoterapiye (sitotoksik ilaçlara) göre genellikle daha az rahatsız edicidir.

Hedefe yönelik tedaviler, hücrenin kanserleşmesine neden olan mekanizmayı belirleyerek geliştirilen, bu mekanizmayı hedefleyen ilaçlardır. 

Bazı kanser türleri bağışıklık sistemini uyaran ilaçlarla tedavi edilebilmektedir. Bağışıklık sistemini uyaran ilaçlarla tedavi immünoterapi olarak isimlendirilmektedir.

Son yıllarda kansere neden olan mekanizmaların daha iyi anlaşılması ile hedefe yönelik ilaçlar ve immünoterapi ilaçlarının sayısında hızlı bir artış olmuştur ve yeni ilaçların geliştirilmesine devam edilmektedir.

Tedavi uygulamaları kemoterapi konusunda eğitimli ve tecrübeli onkoloji hemşireleri tarafından uygulanmakta ve uzman hekimler tarafından izlenmektedir.

Tıbbi Onkoloji Bölümümüz,

•Akciğer kanseri,

•Meme kanseri,

•Mide – bağırsak – rektum kanserleri,

•Karaciğer kanseri,

•Pankreas kanseri,

•Safra kesesi ve safra yolu kanserleri, 

•Yumurtalık (Over) kanseri,

•Rahim ağzı (Serviks) kanseri,

•Rahim (Endometriyum) kanseri,

•Prostat kanseri, 

•Böbrek - mesane kanserleri,

•Testis kanseri

•Baş - boyun tümörleri,

•Osteosarkom ve yumuşak doku sarkomları,

•Beyin tümörleri,

•Malign melanom,

•Tiroid kanserleri,

•Lenfomalar,

gibi onkolojik hastalıkların tanı, tedavi ve izlemi ile ilgilenmektedir.